Industriens Uge – 26. oktober til 1. november 2020


Danmarks Produktionscentrum kan trække Trekantområdet ud af krisen

Af: Jens Ejner Christensen, formand for Trekantområdet Danmark og Carsten Kind, formand for DI Trekantområdet

Efter finanskrisen var det industrien i Trekantområdet, der for alvor trak området ud af krisen med mange nyskabte industrijobs og Danmarks største vækstrater målt i BNP pr. indbygger.

Trekantområdet er stadig Danmarks Produktionscentrum og vi står nu i en situation, hvor industrien i Trekantområdet igen kan være med til at trække Danmark ud af en krise – denne gang Coronakrisen.

For selv om både offentlige aktører og erhvervslivet i Trekantområdet hver især har gjort mange gode tiltag for at afbøde konsekvenserne af Coronakrisen, kommer vi endnu længere, hvis vi samarbejder endnu tættere.

For eksempel i form af flere offentlig/private samarbejdsprojekter mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet.

Den overordnede målsætning kunne være at bygge ekstra udviklings- og innovationskraft oven på vores styrkeposition som produktionscentrum. Og i endnu højere bruge den grønne omstilling som driver for nye forretningsmuligheder.

Vi ser også et spændende potentiale i at udvikle og styrke regionale forsyningskæder mellem virksomhederne i Trekantområdet.

Kommunerne i Trekantområdet spiller naturligvis også en vigtig rolle i vejen ud af krisen. For eksempel ved at støtte op om erhvervslivet ved at fremrykke anlægsinvesteringer og efterspørge flere grønne og bæredygtige løsninger. Ind til videre har de syv kommuner samlet set fremrykket investeringer for i alt 418 millioner kroner.

I kommunernes videre arbejde med at understøtte Trekantområdets vej ud af krisen, ser vi DI’s anbefalinger til landets kommuner i inspirationskataloget ”Sammen ud af krisen” som et rigtig godt arbejdsredskab.

Sammen fortsætter vi dialogen og de fælles handlinger, der skal bringe vores område styrket ud af Coronakrisen.

industriens-uge-sky-ikon

"Indtil videre har de syv kommuner samlet set fremrykket investeringer for i alt 418 millioner kroner"

Tema 2019

Industrien som karrierevej

Se vores program fra 2019